Regulamin SPA

Regulamin i zasady obowiązujące
na terenie strefy relaksu w Osadzie Augustów

 1. Goście korzystający ze strefy relaksu Osady Augustów mają obowiązek zastosować się do zasadobowiązujących w saunie i balii.Nie dostosowanie się do zasad może skutkować wyproszeniem gościa ze strefy spa przez właściciela obiektu lub osobę przez niego upoważnioną. Osada Augustów nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do regulaminu.
 2. Strefa relaksu jest strefą ciszy i relaksu. Prosimy o ciche rozmowy. Zabronione jest hałasowanie, krzyczenie.
 3. Dzieci poniżej 15 latmogą przebywać w strefie wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 4. Obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia napojów do sauny, żucia gumy, spożywania jedzenia.
 5. Osada Augustów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie strefy spa.
 6. Na terenie strefy relaksu należy zachować szczególną ostrożność: nie biegać, nie wskakiwać do balii, używać schodków do wchodzenia do balii.
 7. Strefa relaksu działa maksymalnie do godziny 22:00.
 8. Informację o chęci skorzystania z sauny bardzo prosimy o przekazanie tego samego dnia rano właścicielowi obiektu. Informację o chęci skorzystania z balii prosimy dzień wcześniej.Balia wymaga długiego palenia w piecu, właściciel musi mieć czas na przygotowanie się. Zastrzegamy sobie możliwość odmówienia seansu w balii lub saunie w związku z awarią lub sytuacją niezależną od właściciela obiektu.
 9. Do strefy relaksu nie mogą wchodzić osoby: których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo, których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm
 10. Do sauny nie wnosimy nic oprócz ręcznika. Klapki, woda, zostają w przedsionku. Zdecydowanie zakazane jest wnoszenie alkoholudo całej strefy spa.
 11. Saunę włącza i wyłączajedynie osoba do tego upoważniona. Balia rozpalana jest drewnem tylko i wyłącznie przed osobę do tego upoważnioną. Bezwzględnie zakazuje się wsadzania czegokolwiek do pieca balii.
 12. W strefie relaksu nie mogą przebywać zwierzęta (z wyjątkiem saren ).
 13. Goście ze schorzeniami min.: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy beta-blokerów oraz kobiety w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem ze strefy relaksu.
 14. Osada Augustów nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotnespowodowane korzystaniem z sauny i balii.
 15. Należy bezzwłocznie zgłaszać właścicielowi wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na eksploatację strefy SPA.
 16. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych należy zastosować się do powyższych reguł.
 17. Używanie własnych olejków eterycznych, bukietów zapachowych w saunie jest zabronione. Obsługa sauny, pieca oraz dodawanie czegokolwiek do pieca jest niedozwolone. Spowodowanie szkód przez korzystających z sauny wiąże się z poniesieniem kosztów za zniszczenia.
 18. Nie należy dotykać elementów pieca, mogą być one bardzo gorące i może dojść do poparzenia!!!
 19. Przed wejściem do balii i sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 20. Korzystanie z sauny nie powinno przekraczać 15 min. Po skorzystaniu z sauny należy się schłodzić i odpocząć. Sesję można powtórzyć.
 21. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię, elementy metalowe mogące się nagrzać i poparzyć ciało.
 22. W saunie prosimy siadać na ręczniku!
 23. Klapki należy zostawić przed wejściem do sauny.
 24. W przypadku nałożenia na ciało lub włosy kosmetyków mogących spłynąć należy odpowiednio zabezpieczyć je ręcznikiem lub foliowym czepkiem.
 25. Suszenie rzeczy osobistych oraz ręczników w saunach jest zabronione.
 26. Przebywając w saunach zawsze należy być okrytym ręcznikiem. Wejście do kabiny w tekstyliach jest niedozwolone.
 27. Po zakończonym seansie w saunie lub w balii prosimy o informację zwrotną do osoby upoważnionej.
 28. Korzystanie ze strefy SPA jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie tej witryny, akceptujesz użycie plików cookie do powyższych celów. Więcej informacji w polityce prywatności