Regulamin pobytu

Regulamin pobytu
w Osadzie Augustów

Niniejszy regulamin określa zasady pobytu w OSADZIE AUGUSTÓW.

Osoby przebywające w obiekcie mają obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Gość naszej Osady zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w nim zasad oraz do użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Właściciel ma prawo na zakończenie wyjazdu dla Gości jeżeli zachowanie będzie daleko odbiegające od regulaminu i powszechnie uznanych zasad moralnych bez zwrotu kosztów pobytu.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00. Zameldowanie odbywa się w godzinach 15:00-20:00, natomiast wymeldowanie do godziny 11:00. Meldunku należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. W przypadku  opóźnień w związku z dojazdem wynikających z problemów losowych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
 3. Podczas zakwaterowania Goście okazują właścicielom dokument osobisty osób objętych rezerwacją w celu dokonania meldunku. Goście dokonują wpłaty reszty kwoty w dniu przyjazdu za wykupione noclegi lub dodatkowe usługi w dniu przyjazdu.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub rezygnacji z pobytu Gości  z przyczyn niezależnych od gospodarzy, należność ustalona za całość pobytu nie ulega zmianie, zaś zadatek wpłacony na poczet pobytu nie ulega zwrotowi.
 5. Po dokonaniu meldunku Goście otrzymuje klucze do chatki, które zwracają właścicielom gospodarstwa w dniu wyjazdu – za zgubienie kluczy Gość ponosi opłatę w wysokości 100 zł (wymiana zamka).
 6. Chatki wynajmowane są na doby.
 7. Na terenie obiektu Osada Augustów obowiązuje bezwzględny zakazorganizowania imprez (urodzinowych, wieczorów kawalerskich, panieńskich itp.). Zorganizowanie imprezy i zakłócanie spokoju, ciszy w naszym obiekcie może skutkować zakończeniem wyjazdu dla gości bez zwrotu pieniędzy za opłacony wyjazd.
 8. W przypadku przedłużenia godzin pobytu bez wcześniejszego uzgodnienianależy uiścić opłatę za dzień pobytu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00. Zakłócanie ciszy i porządku w ciągu dnia, będące uciążliwe dla innych gości bądź mieszkańców jest zabronione .
 10. Goście podczas pobytu zobowiązani są do samodzielnego utrzymywania porządku w pokojach czy też w chatkach. Usterki należy niezwłocznie zgłaszać do właściciela. Nadmierne zniszczenia pomieszczeń będą skutkowały dodatkowymi opłatami.
 11. Ręczniki wydawane są po przyjeździe. W przypadku braku podstawowych środków czystości (papier toaletowy, płyn do mycia naczyń, mydło) prosimy o kontakt z właścicielem.
 12. Zastrzegamy sobie brak możliwości przenoszenia terminów na terminy świąteczne, długie weekendy oraz terminy specjalne.
 13. Termin rezerwacji można przełożyć jednorazowo co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem na inny termin. W przypadku prośby o przełożenie terminu na inny termin na mniej niż 14 dni przed pierwszym dniem planowanego wyjazdu termin przepada. Przełożenie terminu rezerwacji na inny nie może być dłuższe niż 365 dni od pierwszego dnia pierwotnej rezerwacji.
 14. Rezerwacja pobytu uznawana jest za dokonaną po wpłacie zadatku w wysokości 50% należności w czasie 48 godzin od dokonania telefonicznej/internetowej rezerwacji. Po uiszczeniu zadatku gość ma prawo do jednorazowej zmiany daty rezerwacji minimum 2 tygodnie przed planowaną datą przyjazdu. Zadatek uiszczony na pobyt w Osadzie nie podlega zwrotowi o ile nie zostanie złożona rezygnacja w terminie przekraczającym 30 dni od pierwszego dnia planowanego pobytu. Opłacony pobyt można odstąpić komuś innemu.
 15. Goście, nie mogą bez wiedzy właścicieli przyjmować na nocleg dodatkowych osób. O odwiedzinach (w naszym rozumieniu jest to wizyta 1-2 h) lub ewentualnym dojechaniu osób dodatkowych należy uprzedzić właściciela. Wizyty w postaci odwiedzin dłuższe niż 2 h będą traktowane jako pobyt w Osadzie, a stawka za pobyt obliczana będzie na podstawie ilości spędzonych godzin. W przypadku braku informacji i przyjęciu na nocleg dodatkowej osoby opłata za gościa wynosi wówczas 200 zł za noc za osobę. Właściciel ma prawo odmówić przyjazdu osób dodatkowych. Nie ma możliwości, aby w domku były więcej niż 4 osoby.
 16. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w pomieszczeniach. Przy opuszczaniu swoich pokoi czy chatek prosimy obowiązkowo zamykać drzwi na klucz.
 17. Do dyspozycji oddajemy darmowy niestrzeżony parking. Właściciele gospodarstwa nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony na parkingu samochód oraz pozostawione w nim rzeczy. Właściciel obiektu lub osoba do tego upoważniona ma prawo odmówić parkowania aut pod domkiem ze względu na niestabilne warunki terenu.
 18. Zezwalamy na pobyt w Osadzie małych zwierząt domowych po wcześniejszym poinformowaniu właścicieli oraz po dokonaniu opłaty.

Regulamin pobytu zwierząt na terenie naszej Osady:

 • W Osadzie mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty w ilości, którą akceptuje gospodarz).
 • Koszt pobytu każdego zwierzęcia wynosi 20zł za dobę.
 • Psy muszą być wyprowadzane na smyczyi pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 • Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł /szt.
 • Właściciele psów są zobowiązani do sprzątanianieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu Osady.
 • Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez właściciela.
 • Żadne ze zwierząt nie możebyć pozostawione samo w chatce na okres dłuższy niż 20 minut. Osada Augustów wspiera podróżowanie z czworonożnym przyjacielem, ale nie jest hotelemdo trzymania zwierząt bez opieki.
 • Wszystkie szkody w mieniu Osady bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez właściciela Osady a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
 • Za niepoinformowanie o posiadaniu zwierzęcia w chatce zostanie nałożona kara w wysokości 300zł.
 • Niedopuszczalnym jest pozostawienie pupilów samych w chatkach przy włączonej klimatyzacji i otwartych oknach.
 1. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za pobyt dzieci oraz osób niepełnoletnich w Osadzie.
 2. W wyjątkowych sytuacjach w wyniku zdarzeń losowych bądź awariiwłaściciele zastrzegają sobie prawo do odwołania rezerwacji z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Przedmioty znajdujące się na terenie Osady są własnością gospodarzy i zabrania się ich przywłaszczania. Właściciel obiektu mając dowody na kradzież niezwłoczniezgłasza sprawę na policję.
 4. W chatkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palić można tylko poza chatkami. Pozostałości po papierosach należy wyrzucać do kosza, a nie na trawnik.
 5. Zabrania się palenia w kominkach drewnem przywiezionym lub uzbieranym. Wsadzanie czegokolwiek innego niż drewnozostawione przez właściciela obiektu jest surowo zabronione. W przypadku braku drewna prosimy o kontakt telefoniczny. Kominki są dodatkiem, a nie piecem centralnego ogrzewania, więc należy korzystać rozważne tak, aby nie doprowadzać do wysokich temperatur powodujących pękanie ścian lub szybki w kominku. Szkody spowodowane zniszczeniem pieca lub ścian (z powodu niewłaściwego użytkowania) będą wyceniane a kosztami obciążony zostanie Gość.
 6. Właściciele Osady mają prawo wejść do chatek podczas nieobecności Gości w przypadku: pozostawienia otwartych okien w czasie burzy lub ulewy, wynikłej awarii z przyczyn niezależnych od Gości, z przyczyn powstałych ze strony Gości w przypadku rażącego naruszenia regulaminu, pozostawienia zwierząt bez opieki dłużej niż 20 minut, pozostawienia włączonych grzejników do sieci wraz z działającą klimatyzacją przy otwartych oknach jak i też celem sprawdzenia środków higienicznych w łazience.
 7. Wrzucanie chusteczek kosmetycznych nawilżających, prezerwatyw, tamponów, podpasek itp. do toalety jest niedopuszczalne, usunięcie awarii będzie skutkowało naliczeniem kosztóww wyniku powstałej szkody.
 8. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest do pozostawienia chatki w stanie schludnym.
 9. Goście Osady zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. Nie stosowanie się gości do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować wypowiedzeniem noclegów przez właścicieli Osady bez zwrotu wpłaconej opłaty za pobyt.
 10. Niedozwolona jest dewastacja, przenoszenie elementów architektonicznych obiektu. W przypadku nadmiernych zniszczeń gość zostanie obciążony kosztami naprawy.
 11. Po wyjściu z pokoju czy chatek bardzo prosimy zamykać okna!
 12. Gość wynajmując chatkę jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go podczas całego wyjazdu.
 13. Gospodarz Osady Augustów służy pomocą w godzinach 8:00-20:00. Telefon kontaktowy: +48 662 183 489. Wyjątkiem od normy są poważne awarie nieumożliwiające dalsze kontynuowanie wypoczynku.
 14. Śniadania wydawane są od godziny 8:00 do godziny 9:30. Godzinę należy ustalić z gospodarzem dzień wcześniej. Zastrzegamy sobie brak możliwości zamówienia śniadań w przypadku zbyt późnego poinformowania. Nie ma możliwości zamówienia śniadań dla mniejszej liczby osób niż są zameldowane w domku (wyjątek do dzieci do lat 4, których nie wlicza się w ilość śniadań). Istnieje możliwość zamówienia śniadań wegetariańskich podając informację przed przyjazdem.
 15. Pobyt dla dzieci poniżej lat 4 jest bezpłatny.
 16. Osada Augustów zapewnia podstawowe elementy wyposażeniadla domków wypoczynkowych. W przypadku potrzeby użycia dodatkowych akcesoriów (np. duży garnek, nóż do chleba) należy zabrać je ze sobą lub zakupić.
 17. Osada Augustów nie posiada możliwości ładowania aut elektrycznych. W przypadku przyjazdu najlepiej sprawdzić gdzie w okolicy istnieje taka możliwość.
 18. Seans w saunie trwać może maksymalnie 75 minut. Seans w balii trwać może maksymalnie 120 minut. Pobyt w strefie relaksu musi być zakończony przed godziną 22:00.
 19. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie podlegają regulacjom obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie tej witryny, akceptujesz użycie plików cookie do powyższych celów. Więcej informacji w polityce prywatności